NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Arkadaslar 2. yazimizla karsinizdayim.Umarim bu yazimdada bir cok arkadasa yeni fikirler verecek sekilde faydali bir anlatim olmus olur sizler icin.

Bu anlatimda ozellikle bana en cok sorulan Tv showlari,Dizileri hakkinda bazi onemli bilgilere ve bu bilgiler isiginda sizleri baska calismalarada yonlendirecek bilgileri sunmak istiyorum..

Bildiginiz gibi Tv show programlari,dizileri yuksek izlenimler alinmasina,bu sayede kazanc saglanmasina ve ustelik bu kazanclarin stabil,surekli ve artarak cikmasina sebeb olan onemli bir kapidir.Bu kategorilerde gerek Turkce gerek yabanci calisma yapan bir cok arkadasimiz var.Ben yine her konumda oldugu gibi yabanci icerikler hakkinda bilgiler verecegim size.Tabi bu demek degilki Turkce iceriklerde bunu yapmayin yada uygulamayin demek degildir.Her turlu Dillerde ve ulkede bunlari uygulayabilirsiniz.

Oncelikle detyalara girmeden sunlari soylemek istiyorum.Bu sektorde ve kategorilerde her show veya diziler kazandiracak yada kazandiriyor anla mina gelmez.Bunlari en iyi sizlerin arastirarak bulmasi ve deneyerek kisa surede sonuca ulasmasi gerekiyor.

Bana gelen en cok sorulardan biri olan Tv show programlari ismi hakkinda kimseye iste bu diye donus yapmiyorum.Cunki benim bildigim seyi illaki kazanclari artsin diye paylastigim limitli sayida kisiler oluyor ve bunlari yaymakdan degilde kendiniz bularak daha fazla kisiye yayilip kazanc dusuklugune sebebiyet vermemekden sizlerin bulmasini istiyorum.

Simdi bu kategorilerde nasil bir calisma yolu izleyerek bu programlari bulabiliriz,buluruz bunlara gecelim.

Oncelikle arkadaslar,internetde sadece 1 tek ulkeye degil,onlarca ulkeyi gozumuze kestirmemiz lazim.Ve hepsinde calismalarimiz,arastirmalarimiz 2-3 gun surmesi ve sira ile bu ulkeleri deneyerek iclerindeki izlenimi ve kazanci yuksek programlari tespit edip bir kenarda not tutmak gerekiyor.

Peki bu ulkeleri yada ulke tv kanallarini nasil bulabiliriz ?

Bu konuda bazi siteleri sizinle paylasmak istiyorum.
wwiTV.com - The ultimate guide to online live TV webcasts.
Live Television
LIVE TV CENTER - LIVE TV CHANNELS FROM ALL OF THE WORLD - Live Internet TV

Bu 3 site sizin icin bir baslangic,bilgi kaynaginiz olsun.Bu sitelerde butun ulkelerin tv kanallarinin isimleri yazmakda.

Simdi yapmamiz gereken 2. asama nedir,ona gecelim.

Bu ulkeler arasindan kendinize daha onceki yazilarimizda yazdigimiz adsense ile youtube uzerinden kazanc firsati olan ulkeleri tespit etmek ve bu ulkelerdeki kanallari incelemek.

Diyelimki bu kaynaklardan Almanya tv kanalalrini bulduk.

Alman tv kanallarina sira ile ,kendi sitelerine girelim.Kendi sitelerinde hangi yayinlari yaptiklari,hangi programlarin olduklari yaziyor.Show programlari,haberleri,dizileri,diger farkli yayinlari vs.

Bu program isimlerini gordukden sonra dikkat etmemiz gereken onemli bir konuda,bu programin halen aktif olup olmadigi.Yayinlanip yayinlanmadigi.

Diyelimki programlar yayinlaniyor,surekli veya haftada 1 kez.Bundan sonraki yapacagimiz is su olacakdir.

Programin ismini kopyalayip,Youtube girip aratalim.Youtube'da bu program sunuluyorsa,izlenim sayilarina bakiyoruz.iyi izlenimler aliyorsa bu programi bir yere kaydedelim.Cunki izlenim sayisialri iyi,youtube'da sunuluyor bu bizim icin + seylerdir.Simdi burda aklimiza su geliyor.Uyari verirmi,yada bu programin Youtube'da kanali var uyari sikayet verirmi ? Arkadaslar her programin Youtube'da kanali olabilir yada her tv kanalinin,ancak hepsi uyari verecek demek degildir.Bunu anlamak icinde,Youtube'da arattigimiz programin bir videosunu indirip kendi kanalimiza yukleyip,para kazanmasi aktif oluyormu,oluyorsa ne kadar sure bu sekilde kalacak vs bunlari 1-2 gun takip ediyoruz.

Bu islemi her ulkedeki her kanaldaki her turlu sadece tv show veya dizi degil,cogu ulkede siyaset,ilginc,polisiye vs gibi bir cok konuda ilgi ile takip edilen program var.Hepsini deneyebiliriz ve cogundan iyi izlenim ve kazanclar elde edebiliriz.

Bu dedigim sistemle,secmis oldugunuz ulkelerdeki tv kanallarini aramak,tv kanallarindaki programlari tespit edip hepsi hakkinda 1'er adet video yukleyerek uyari ihlal durumunu gormek icin 1 haftanizi yada daha fazla zamaninizi bu ise ayirin.Cunki emin olun bu calismanizin karsiligini alacaksiniz.

Peki bu islmleri yaptik,guzel programlar bulduk,izlenimi iyi olan,kazandiran vs.Youtube icinde veya disinda nasil bir calisma yapmaliyiz ona gecelim.

Oncelikle Youtube icinde acacaginiz kanalinizin programin ismi ile alakali yada yakinen bir isim olmali.Kanalinizin aciklama kismina Programin ismini aciklamasini yazmalisiniz.Logonuz banneriniz programla ilgili bir gorsel olmali.Etiket ve aciklamalarda mutlaka yukleyeceginiz her bolumle ilgili ozetleri vs girmelisiniz.Bu tur calismalarda calisma yaptiginiz programin ismi disinda icerigi disinda etiket girmeyiniz.Aciklama kismina ozeti yazdikdan sonra 2 ser kelimeleik etiketlerde yazabilirsiniz aciklama ozetin altina.

Etiketlerinizide o gunki bolum ile ilgili olan etiketleri yaziniz.Bunlar onemli bir konudur bu program calismalarinda.

Peki youtube disinda neler yapabiliriz daha cok izlenim icin.

Yuklediginiz bu programlarin videolarini,bulundugu ulkenin face,twitter sayfalarinda paylasilmasini rica edebilir,ozel face yada twitter yada google plus ile kendiniz sayfalar olusturarak ordada kitle yaratabilir ve bu kitlelerle surekli videolariniz yada farkli ama o ulkeye ait programlar icin kazanciniza izleniminize katki saglatabilirsiniz.

Evet bu yukarda yazdiklarimi duzgun bir sekilde arstirip ustune duserek yapan kisi kesinlikle ama kesinlikle sunu bilsinki,calisma yaptigi kanallardaki kazanclari her gun giderek artacak,izlenimleri artacak ve cok kisa surede sabit,stabil oraka giden kazanclara(Gunluk 20-80 dolar) kazanclara 1 ay icinde gelecekdir.Bu gune kadar kime bunu tavsiye edip anlatmissam kesinlikle bu duzeyde kazanclara sahip olmustur.

Yine dedigim gibi sadece Tv show degil butun yayinda bulunan programlari deneyin.Denelmekden kimse birsey kaybetmez.Aksine her denediginiz ugrastiginiz sey sizin aklininizda yep yeni seyleride uyandiracak ve getirecekdir.

Bu isi yapacak kisinin kesinlikle sabirli olmasi yaptigi ise onem vermesi ve takip ettigi programlarin yayin saatlerini vs iyi bilmesi gerekiyor.Bu duzenle calismalarinizi yapin,cok iyi donusler olacagini garanti ediyorum ben.Tbm'lere takilmadan gunluk cok iyi kazanclara geleceksiniz..

Ve sunuda unutmadan yazmak istiyorum.Yerli dizilerle ugrasan arkadaslara bir tavsiyem ve onerim olacak.Yerli dizilerle ugrasin,ancak bu yerli dizilerle ugrastiginiz kadar ayridiginiz vakti bu dedigim islere ayirsaniz,ne tbm sorununuz nede dusuk kazanciniz olur.Her ikisinide birlikde yuruturseniz ki iste o zaman cok daha guzel farkli seylere varabilirsiniz.

Bu 2. yazimda buraya kadar arkadaslar,bir sonraki yazimda gorusmek dilegi ile saygi ve sevgilerimle.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.