NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

lise yıllarında asosyal gerizekalının birisiydim içki sigara hertürlü bok vardı dersleri siklemezdim derslerde genelde uyur durmadan hocalarla tartışır gereksiz yere polemiğe girerdim hiç arkadaşım yoktu hayatım bombok bi haldeydi beni okula tek çeken şey hoşlandığım kızdı,ve tek iyi yanım sağlam bi şekilde dövüşmemdi yine aynı bok günlerden birisiydi sabaha karşı uyumuştum mağara adamı gibi bi halim vardı penceremdeki perdemin arasından yüzüme düşen bir ışık parçası benii uyandırmıştı yine geç kalıcaktım amk okuluna çantamı aldığım gibi evden çıktım yolda hiçbir yere bakmadan yürüyordum hersabah uğradığım pastanein önüne geldim ve bir poaça ve ayran aldım yolda yürürken bi yandan tıkınıyordum bir yandan iste tek dostum olan trap dinleyerek okula gidiyordum okulun kapısından girdim ve en arkadaki yerimi aldım her zamanki gibi dersler geçiyior ben ise sınıftakilerin beyinlerinin gereksiz bilgiler ile dolmasını izliyordum bir ara uyuya kalmışım amk hocasının kerim diye bi çocuğa bağırmasıyla irkildim çocuğa bağırıyordu bu çocuğu kendime yakın görüyordum çünkü oda benim gibiydi az çok konuşurduk çocuğa bağırıyordu bağırmasının sebebi ise bir önceki günde getirmesini istediği ders cd sini getirememesiydi hakaretlerle birlikte sınıfta çocuğu rezil etti ve herkese bu çocuk yüzünden yeni konuya geçemiycez diye duyuruda bulundu bense kendimi tutamayıp
hocam yeni konuya geçemememiz kerimin değil sizin suçunuz burda ders anlatmanız karşılığı para alıyorsunuz fakat kendi işiniz olan ders cd sini kendiniz getirmek yerine öğrencilere yıkıyorsunuz bu çocuğun bu cd yi getirmeye mecburiyeti yok dedi ve hiç oralı olmadan kafamı koyup uyumaya devam ettim tenefüs ziliyle irkildim kafamı kaldırmadan yatmaya devam ettim taki arkamda bil el hissedene kadar bu oydu kerimdi efendim dedim yaptığın çok iyiydi ve benim için önemliydi teşekkür ederim dedi sıkıntı yok kahramanlık yapmadım sonuçta dedim ve yatmaya devam ettim uykucu piçin biriyimdir
uyandığımda çevrede kimse yoktu piçler beni uyandırmamıştı ve etraf karanlıktı amk küfür ede ede çantamı alıp okuldan çıktı saat hayli geçtim ailem sikicekti beni yolda yürürken balici piçler önümü kesti bıçak çektiler para da yok amk verip kurtulsak amk dövmeye kalksam ağzıma sıçarlar hem bıçak vvar hem 5 e1 olum sıçtın diye kendi kendime konuşurken kerim bir anda belirdi nerden çıktı bu diye düşünürken yanıma geldi bi sorunmu var diye çocuklara diklendi baktım bu balici götverenler atak yapmaya başlıyo direk daldım amk bunların feriştahını siktik orda sonra topuklara kuvvet kaçtık güvenli bir yere geçince ne işin vardı orda diye sordum şansına balkonda çay içiyordum seni gördüm bugün bana yaptıklarından sonra kendimi sana borçlu hissettim dedi o gece biraz muhabbet ettik ayrıldık evin kapısından içeri girmem le annem ve babamın hakaretleriyle karşılaştım hakaret küfür hiç siklemeden odama geçip kapıyı kitledim balkona geçtim ve bir sigara yaktım o gün o çocuk orda olmasa ölebilirdim beni kurtarmıştı ona borçluydum bunları düşünürken uyuya kalmışım nasıl bünyeyese 7/24 uykuya doymuyo amk sabah telefonumun siktiğimin alarmıyla uyandım herzamanki rütin işler git poaça ayran al yolda karnını doyur vs. vs. sırama geçtim kerimle yanıma oturması için anlaştık tabiki zaman la en iyi arkadaşım oldu hoşlandığım kız sınıfın belkide okulun en güzel kızı ama tabiki açılmak için yeterli özgüveni kendime bulamadım zaten mağara adamı gibiyim kendimle hiç ilgilenmiyorum onun başkalarıyla ilgilendiğini eğlendiğini gördükçe içten içe şizofrene bağlıyodum kerimde olmasa iyice beyin ölümüm gerçekleşmişti okul bitti kerimle yolda yürürken benim hoşlandığım kıza bir grup erkeğin hareketler yaptığını gördük uzaktan izlerken kızın bunlara rahat bırakın falan dediğini duyduk ve yanlarına gittik hayırdır birader diye birbirimize baya diklendik bilirsiniz böyle işlerde illa kavga çıkar bunun olucağı belli ilk bizim vurmamız lazım siz karışmayın gidin canınız yanmasın falan dediler yaa dedim kafayı gömdüm bunlara neyse kavgaya devam kerimle bunlara daldık onlar 4 kişi biz 2kişiyz benim kaşım yarılmıştı keriminse dudağı patlamıştı ama yinede ağızlarına sıçmıştık bu kızın yanında görmiyim sizi falan rutin şeyler küfür kıyamet bunlar kovaladık kaçtı ibneler ama bu olayın burda bitmiyceği başından belliydi kız teşekkür etti ama ben hiç oralı olmadım azıcık cool olalalım değilmi kerime gidelim dedim ordan ayrıldık yolda olayın değerlendirmesini yaparken kerim artık daha dikkatli olmamız gerektiği konusunda beni uyardı bense içten içe zaten korku yaşıyordum bu olaylardan 1-2 ay geçmişti yine bi akşam dışarıda sohbet ederken o tayfa karşımıza dikildi ama bu sefer 9-10 kişilerdi yarrağı yediğimiz belliydi her ne kadar karşı koysak da ağzımıza sıçtılar en son bi tanesinin muştayla kerime vurmaya çalıştığını görünce beynimde şimşekler çaktı vücudumda kalan son güçle muştalı olanın kafasına yerden bulduğum taşla geçirdim ve kerimi yerden kaldırdım kaçtık ordan o piçler zaten kafasını yardığım çocukla uğraşıyorlardı bu işin böyle olmıycağı belliydi beni siklemeyen bi kız yüzünden nerdeyse ölücektik ve kerim olayda tamamen yoktu bile herşeyi kendime yıktım piskolojik olarak çökmüştüm okul zaten sikimde değildi iyice sikildik zaten amk vücutta ne derman kaldı ne güç 1 haftada az çok toparlandım ama bu meseleyi kökten çözmem gerekliydi ne yapıcaktım bir haftadır kafam bu konuyla meşguldü hergün aldığım paketlere verdiğim paraların haddi hesabı yoktu en son 1 gün boyunca aralıksız uyuyup kendimi iyice toparladım en sonunda hepinizin aklına gelen o gerizekalıca şeyi yapmaya karar verdim evet hayatımın ağzına sıçıcaktım ama bunu kerim için ve kendim için yapmalıydım gittim ve 2 tane çelik jop 2 tane çakı 2 tane muşta aldıım bunları kerimle bölüştük sağlam gezmemiz lazımdı onları ya öldürücektik yada sakatlıycaktık başka çaremiz yoktu biz bu teçhizatla gezer olmuştuk kendimi tanıyamıyordum artık ve bir an önce bu iş bitsin istiyordum bu piçlerin mahallesine gittik okul çıkışı bizim götümüzden soğuk terler akıyordu ama artık olan olmuştu yapcak bişey yoktu öncelikle adam gibi konuşmak istedik amk ibnelerine ne gezer o insanlık çelik jopları çıkarttı sustalı muştaları taktık bunlar bir an duraksadı ama artık herşey bitmişti ta ölücektik ya öldürücektik ben hafif deliyimdir kavga anında kaybederim kendimi onun verdiği gazla Allah ne verdiye giriştik bu bir hayvan öldürmek değildi insandı bunlar ne kadar insan denirse tabiki çelik jopla kafalarına kafalarına girişirken 3 kişinin kerimin elinden jopu aldığını gördüm arkadan bu 3üne çelik jopla giriştim ama geç kalmıştım kerimin ayağı kırılmıştı benim can dostumdu kerim hayatımı kurtarmıştı beynim gitti ruhum değişti artık merhamet diye bişey yoktu içimde hepsinin kafasını yardım ebelerini siktim kerimide güç bela kaldırdım ve sırtıma aldım dostluk budur işte dost diye buna denir elimizdeki aletleri benzinle sakn bi yerde ateşe verdim kerimi hastaneye götürdüm gerekli müdahaleler falan işte olaylar kapandı gitti yüzümüzde bandana olduğu için bizi bulamadılar olaylar kapandı ve herşey eski haline döndüama ben bu köyü piskolojiyi hala içimden atamadım beni dinlediğiniz için teşekkürler beyler umarım beğenmişsinizdir
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.