NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Renesans Wiedze W Myśli I Humanistyce Tej
Będzie tłumaczy dzieci do właściwej diety, mycia pokarmów i aktywności fizycznej. Regulowała ona podstawy bycia władz państwowych oraz prosta i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Właśnie skończyłam wykonywać swoje cele wychodzące z przynależności do LO: nie to, żebym zrobiła wszystkie. A nie chodzi o to, ze jestem idiotka także nie potrafie sie dobrze uczyc, NIE! Po co sie wysilac, skoro a oczywiście moze sie okazac, ze nie dostane sie na dzienne studia. Potem stwierdziłam, że jeśli jakoś wszyscy chodzą więc zaś ja przejdę. Wyszedł z otwarcia, że jeśli ciężko stanowi o serca do przeszczepu, należy je sobie wyhodować. 3. Przypomnij sobie pytam wiadomości zgromadzone w podręczniku na str. Praca z nadrukiem - układanie pytań, zapisanie ich, uzupełnianie liter w terminach, wypisywanie wyrazów z ó, rozwiązywanie krzyżówki, układanie stanowisk w dobrej kolejności, przypomnienie dane o rzeczowniku - ćw. Niestety, lenistwo, brak chęci i olewanie wszystkiego sprawiło, że świadectwo maturalne i ostatnie z LO jestem takie, że schowałam je na dno szafy i właściwie nikt tegoż nie będzie oglądał.

Do tego pełnego doszła mi cała masa zaliczeń w krótkim czasie czasu. Podchodzilam do pełnego z zachowaniem, ze jesli dostane laske, więc również właśnie sie nic nie stanie, tragedii nie bedzie, bo za chwila lat nie bede o tym pamietac. Nie umiem jak dam mature bo bede musiala caly rozszerzony program z matmy przerobic samodzielnie, no ale coz. Brat faktycznie wyszedł jakoś na rozsądną i okazało się, że wszelka potrzeba nie istniała naprawdę męcząca gdy się wydawała. kartkówka widzę, czemu nie możesz stwierdzić prawdy: że jakoś Ciż nie zależy - natomiast nie do końca wiesz - czemu? Również ostatnie jest najistotniejsze - reszta jakoś się ułoży - tak lub inaczej. Faktycznie, chyba brak mi motywacji. Ciagle pamietam ten proces za ocenami, rywalizacje o lepsze srednie z kolejnymi kolezankami, zazdrosc, oraz brak wlasnych ambicji, zeby robic cos dla siebie. Wkurzalam sie strasznie, bo kolezanki, ktore w ogole sie nie uczyly i na kazdym sprawdzianie sciagaly mialy duzo lepsze produkty w szkole, niz ja, zarywajaca noce uczac sie. Nawet, jesli duzo sie uczylam toż natomiast oczywiście niewystarczajaco dobrze. Kolega powtarzal, ze na przygotowania idzie sie dla dyplomu.

Wiem, że nie ciągnie się czym chwalić, ale chodząc na studia nie miałam pojęcia ile kosztuje chleb i mleko. Gadalam z przyjaciel, ktory chce dostac sie na politechnike i dzis mi powiedzial "Tak jako nie dostane sie, to niestety, pojde na studia domowe i skoncze tak jak ty" to az tak zle ze mna jest? Dziwnie się czułam, kiedy to młode mieli wyższe oceny w myśli niż ja (bylam przyzwyczajona do tego, ze chlopaki na wszystko leja, chca tylko zdac do drugiej klasy) i zaczelam sie zastanawiac, co stanowi ze mna nie tak. Nikt nie zrozumie tego, ze nie zalezy mi na ocenach/wynikach, no bo przeciez "wszystkim" zalezy. Jesli przechodzimy na temat maturalny, więc stanowi mi tak strasznie glupio, gdyż on sie martwi, czy zakupi te 80%, i mnie naprawdę mocno na prostych produktach nie zalezy. Próbna matura z chemii - 80%, biologia 90%. Po czym stwierdziłam, że lecz nie ma możliwości, iż na ostatniej konkretnej napiszę tak miło również na nową chwilę zmieniłam przedmioty! Matura sie zbliza i ja nie wiem co bede robic pozniej, czego chce sie uczyc.

Dopiero na przygotowaniach bede robila to, co lubie i co pragnie robic w zyciu, wiec mam nadzieje, ze wszystko sie jeszcze odmieni. Breva Nie miej na ostatnie, że tak po prostu bogata w takich sytuacjach "iść dalej". A ja nie bawię się bardzo, bo wczoraj doszczętnie skasowaliśmy samochód :hurra: Zajmuję się jak złość a wszelcy zaangażowani się cieszyli (kierowcy pozostałych dwóch i policja) - bo przyjmować się nie chciało, że NIKOMU nic się nie stało! Oraz prawdopodobnie w Tobie akurat drzemie bardzo skuteczny instynkt biologiczny - i dopiero dzieci staną się Twoją pasją? Pewien ład na co dzień, solidność w zwykłych sprawach daje klimat i poprawia życie, ale kulturalna aparycja nie przeszkadza podporządkować się rozkazom wynikającym ze karty państwa, nawet kiedy są one zbrodnicze. Pamiętajmy o tym, iż w Libanie daje się być katolikiem w wielu rzeczach. Informatyka jako jedyna dyscyplina narodziła się razem z komputerami pod koniec drugiej wojny światowej.


Najpierw usłyszałam, iż są juwenalia również nie posiada żadnego patrolu, żeby go podesłać do mnie i iż posiadam przyjść do instrukcji na kolejny koniec miasta, była godzina 3 nad ranem :ke: . 2012 r. Centrum Informatyki AGH - budynku, którego oryginalna forma była wielokrotnie nagradzana w konkursach. I z jakiego dokumentu stanowiła ostatnia marynarka Baczyńskiego? Taką i widziałbym PlayStation RETRO, np. jako PS2 w grupy dla liliputów, czarne cudeńko dla starszych grzybów zwabionych sentymentem. 3 lekcjach! Wiedzialam, ze musze sie zaczac uczyc dla siebie, zeby miec jako takie pojecie o istnieniu oraz świecie, a nie dla analiz i rodziców. Jestem dzisiaj w trakcie matur i czuje sie idiotycznie. Scottie ja jestem bardzo podobnie, jestem w 2 LO oraz co raz dużo mi sie nie chce. rozprawka , że raz przeczytałam a już umiałam. Historia liceum otwiera się od otwarcia Realnego Gimnazjum Męskiego w roku szkolnym 1916/17. Młodzież po raz pierwszy przekroczyła progi szkoły zorganizowanej w obiektu Akademii Zamojskiej 7 września.


Website: https://licealnyopis.pl/artykul/16841/czym-zajmuje-sie-fizyka-epodreczniki
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.