NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Codziennie Nowe Wiedze
Ja jutro jade z Kamilem do laryngologa. Email Ja jutro tez jade do szpitala, z Czarkiem do chirurga na inspekcje w przepuklina i siusiakiem. Potem lotem do apteki po leki Kamila -a le sie okazlo,ze beda na 17. Tak to pognalam do przychodni zaniesc karte od laryngologa do lekarze Kamila i jednoczesnie zapisax mala do lekarz ana jutro bo kaszle coraz wiecej. Ale moze jutro wszamie. Ale moze cos wykombinuje jak bede w P-wie. Email Jessu Anka to ja chyba nei bede marudzila ze strasznie mnie bola stawy biodrowe, bo to pikus przy waszych chorobskach wrr Dodam ze zapisalam sie do ortopedy na NFZ i wiecie na kiedy mam wizyte? Aniu jeszcze wspomne o jakimś, robisz ze leki pomagaja, ze jest poprawa, nei chce sie wymadrzac ale na jak dlugo bedzie poprawa???Pomysl ze kazdy lek oslabia odpornosc a po co chwile jesteście infekcje, bo organizm wycienczony jest po takich ilościach podawanych z taka czestotliwoscia.


Ja wyjezdze iles godzin (jeszcze jesli kase na ostatnie znajde) i potem jak wsiade do naszego auta to mezulkowi cos sie nei spodoba i bardzo mi ayuta nie bedzie chcial dac. Lekarka powiedziala,ze obok niego sie nakladaj slaba opdpornosc i aletgie..lapie choroby i jednoiczesnie ma kaszel mokry i suchy:((( Ona bedzie walczyla z chorobami a alergolog musi swoje dac. Kamila lekarka znowu przebadala. Moja siora wlasnie skonczyla studia.Narazie jest lekarka ale bez doswiadczenia.Moze mi pomoc przy lekach ale znajomosci więc ona nie ma, tymbardziej w Piotrkowie. Czy pracodawca rozwiązał ci wtedy umowę bez podania przyczyny? Jeśli byliśmy już wtedy konto oszczędnościowe (np. pdf ), toż wymagają założyć nowe - z promocyjnymi warunkami. Lekarz mowi ze z operacja nie jest co sie rzucac, kuzwa ja w ogole operacji nei mialam w glowie, wiec w sozku bylam! Lekarz chirurg uzyskałem w przyszłym państwie UE specjalistyczne wyposażenie o cenie przekraczającej (jednorazowo) 50.000 zł. Boze jak ja sie ciesze ze u nas sie uspokoilo, nei wiem co bym zrobila, gdyby u nas sie tak dzialo, z produkcji juz by mnie wylali pewnie.

Ogolnei u nas cieplo bylo jednak od jakiejs 13 zaszly ciemne chmury a w liczbie tak juz do wieczora bylo. Email Aniu jak sie nie myle, to statystyki sa malo odpowiednie dla mezczyzn, zawsze zatem oni powoduja wiecej wypadkow z kobiet, wiec niech sie te chlopy końcu nie madrza haha A co do pralki kochana, to ja decyzje nie wiedziec co w niej trwa ale grzymy na pewno kochana, wiec jesli Kamil ma alergie na grzyby toż na obecne z pralki tez raguje.Po za tym , moj tata jakis etap temu slyszal w telewizji ze w galce prysznicowej siedzi od groma wirusow i bakterii, puszczamy wode a wszystko przechodzi do wanny albo bezposrednio na cialo, wdychamy te scierwo i stad tez czeste zachorowania.Ja polewam wybielaczem cala wanne raz w tygodniu plus prysznic a korzystam szanse ze choc troche dziadostwa zabijam :)A mi z nosa dalej kapie plus liszaje na rekach, pieprzone topole wrrr Ale wczoraj posmarowalam Czarka mascia i juz dzis właściwie to wyglada.Musze znowu posmarowac po kapieli, moze dojde spośród tymże do ladu tak intensywnie jak z Czarka liszajkami.

Dzisiaj najadla sie szybciej bo może bylo bardziej syte, a po jej kolejny raz wciznelam. Zalamalam sie bo bylam pewna ze pomoga, i tu dupa, dzis ledwo lazilam i cieszylam sie ze jestem prawko i nie musze gonic pieszo na autobusy. A właśnie z Natala bylam u okulistę i mala ma zapalenie oskrzeli. POtemw yszlam na spacer - chcialam sobie kupic buty ale Natala marusdzila kiedy tylko wlazilam do jakiegos sklepu. I potem pewnei spacer po promenadzie i tyle. Nno nie wierze ze ona nei ma jakis pielegniarek co stawiaja banki, bedziesz u rodzicow, to nawet gdy by Kamil byl zdrowy bym postawila i posiedziala ta dobe, teraz jak cieplo nie trzerba 2 siedziec, tylko ubierac tak dziecko zeby nie podwiewalo plecow. Kamil nawet nei zdarzyl sie ponudzic bo przyslzismy do przychodni przed 9 wiec poszlo mega szybko. klik sie wkurzylam jednak z nowej strony moze toż również skuteczne rozwiazanie.


Homepage: https://wzorypdfi.pl/artykul/3443/protoko-wysuchania-swiadka-wypadku-przy-pracy
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.