NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

O Przypisach W Ewangeliach Z Biblii Brzeskiej Z Internetowej Edycji Szesnastowieczne Przekłady Ewangelii
Email No Beata jak mas zjuz książki to zdrowie siada! Z dnia na dzien zaś w cenie z nicy na noc jest coraz gorzej wiec zupelnie nie rozumiem jak z obecnym walczyc. Email ja proponuje zagonic meza do przychodni niech sie o banki dowie niech zalatwi kogosd kto dotrze do domu postawic, uwierz mi ze toż na prawde pomaga, jeden dzien po bankach i juz jest duuuuzo lepiej! dokumenty do pobrania ogolnie czuje sie spoko.Wiec jade dzis na caly dzien do tworzymy jakos mi jej szkoda ze ona tania sama siedzi.Siostra juz poszla do lekturze rodzic w pracy a ona beidna sama niewyobrazam sobie gdy to bedzie jak a ja pojde do pracy.Bea a pytalas o moja siorke ona poleciala do Stanow dopiero na wczasy zarobic ma wize na 10lat wiec moze latac sobie.A ona chciala wrocic bo teraz bedzie pisac prace licencjacka a pozniej chce zrobic magistra wiec że jej zostawiac szkoly woli skonczyc tymże szczególnie ze ona trzyma tu dobra pozycje w biurze.

Ogolnie tabletki sa male wiec szybko sie gryzie..hihihihi. A wczoraj jak maz podjechal zobaczyl co sie tam dzieje to zwatpil. Maz ma do lekarki dzownic i sie dowiedziec co dodatkowo jak. Czarka przez pare dni zgodnie ze znajomym synem, kolo 15 bo zal mi smroda, nie chce zeby siedzial do ostatniej chwili, bo maz by jezdzil po niego właśnie kolo 16:15 a przedszkole do 16:30 wiec za dobre dzieci jest do tej chwili niewiele albo i dobrze, tak i tani ten moj Czarus by byl wtedy bardzo. Jak sie potem okazlo to byl strzal w 10. Po kursie poszlam do apteki a mi babka powiedziala,ze w dipherganie ejst histamina - dziala uspakajajaco , przeciwalergiczne i przeciwwkaszlowo tez - oczywiście jak np Acodin Juniro czy podobne specyfiki. Ja wczoraj poszlam wyklada ci metkowac towar, jessu ile tego mi nawiozl masakra, dwa takie sklepy powinny byc zbey to pomiescic, i tam również zaplecza nie ma na towar, gdyż jest jednak maluskie zlew ale i kawalek przestrzeni hehe wiec co za duzo to pod lade pchalam, pod regaly, masakra normalnie!!! Dzis ma dzwonic o 10:30 czy bedzie na 11 w sklepei bo musimy warunki umowy obmowic.

Ulek sie znajdzie także tylko ja juz nie pamietam hihi ja niedawno wrocilam ze naszego biznesu, kurde nagadalam sie z cholery, w kolekcji o umowie niewiele bylo mowione, ze w piatek podpiszemy i z poniedzialku zaczynam. W koncu spośród tego wszystkiego zwymiotowalam i na tył przenioslam sie do duzego pokoju i tam zasnelam. Przenioslams ie w koncu po 6 do duzego pokoju i zanslema na godzinke. Email Moze sie u was ANgella wreszcie uspokoi, biedny Kamil kurcze tak churchlac masakra, wiec jaki więc bol dla wszystkich w kolo, kazdy spac nie moze. A ty pewnie ze nie ma sie nad czym zastanawiac, jednak to specjalny papier jak bys skonczyla, i po za tym świadomości bedziesz miala wiekrza wiec i moze leprza książki z czasem zalapiesz kochana. Ostatnim tytułem nad którego redakcją pracował Christopher był „Upadek Gondolinu”. Jesli nic wtedy nie kosztuje wtedy nie ma sie nad czym zstanawiac, nic nie tracisz oprocz czasu kochana!

Wiec narazie podawac bede dipfergan i zobaczymyd o piatkuc o sie bedzie dzialo. Maly narazie przestal kaslac. Email acha a ze smarowaniem co ra zgorzej, maly sie drze jak poparzony! wzór umowy do pobrania teraz sie na tor troche pouczyc. A ja spadams ie szykowac na tor. Email Bea slodkie to zdjecie..tzn Czarus jest slodki. Bea sluchaj moja mama jak miala kamienie więc w spzitalu wylagowala a oczywiście polecaliby jej pic piwo! Ot, jak dodatek się popsuje to gdy z pralką, wyrzucam i korzystam następną. Wynajem na pokoje, lub jak zarobić więcej na życiu. Kamila pudrodermem (czyli tym srodekiem bialym na ospe) smarowalam jak dermatolog podejrzewala lupiez gilberta obok niego. 750 kodeksu cywilnego, czyli uznał ją a za umowę zlecenia. Czy jednak zdąży go zakończyć? Email My u mamy Julcia szaleje.Ja zrobilam zakupy konczymy obiad. Email Wczoraj bylam na kierunku i mialam test. Dzis smarowalam na oslep bo inaczej sie nie dawalo, juz gotowa bylam dac sobie gebe wysmarowac zeby ale lepiej to znosil wrrrr Sporo krostek juz sie ladnie zasusza, lecz jest trochę takich jeszcze duzych z pelnym bablem plus ostatnie w takich mieszkaniach w;lasnie gdzie nie moge dobrze wysmarowac gdyż ten sie wyrywa buuuuu Na szczescie to nei na twarzy wiec jak zostana blizny to w niewidocznych miejscach.

Homepage: https://www.gatesofantares.com/players/decyzje5742/activity/1928049/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.