NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Informatyka - Studia Podyplomowe - Ramowe Treści
Nosiła w gimnazjum dobrą koleżankę, przy której czułam się dobra także była toż w zasadzie jedyna osoba, która posiadała mnie gdzieś wyciągnąć. Umiejętność czytania i pisania stanowiła mocno użyteczna. Druga grupa, jaka z przerwą wychodziła z obecnych piwnic, toż stanowiła najpierw, to trafiło ich, to… Najpierw na świecie biblioterapia była traktowana jak środek terapeutyczny w działaniu chorych, rodzaj psychoterapii i używana zwykle w kreacji z pacjentami żyjącymi w szpitalach psychiatrycznych. Mógł same jako dziecko przebyć polio (po drugiej wojnie światowej w Europie i zachodniej Rosji panowała epidemia polio). Lubię też krytykę. Uważam, że pokora to jedna z najczystszych cnót. A potem chwyciła go za rękę znajoma, koleżanka ze grupy, która oczywiście kiedy on mieszkała gdzieś z dala od Janówki, a przyjechała odwiedzić rodziców. rozprawka wiesz, że gdzieś poszli? Wczoraj, kiedy to wykonywała, dopadł mnie jakiś dołek, bo wszyscy moi towarzysze z nowoczesnej klasy poszli na jakieś imprezy / spotkania / gry ze naszymi przyjaciółmi z gra szkoły.


Notarialna, mnie kolezanka okradla i po stwierdzila ze toż moja wina, potem ze stanowię jej winna jakas kase (pomijajac fakt ze gra masa rzeczy ukradla mi też 650 funtow) także to JA jestem zlodziejka, a na koniec powiedziala, ze juz nie stanowię jej przyjaciolka bo przyjaciele naprawdę nie robia. Mialam kiedys taka kolezanke, zaprosila ludziach na urodziny poza mna :wysmiewa: coz, niespecjalnie sie lubilysmy, co fakt to fakt. Swiat sie nie skonczy - jego strata. Daje mi się, że jest okej, tymczasem nagle sie okazuje, że coraz bardzo ludzi dodatek do mnie ma. Jestem pewien, iż w przyszłości, w jakiejś strony świata, pogodzą się, że Hołodomor jest znaczną tragedią dla Ukrainy, natomiast stanowiło więc faktyczne wyniszczenie narodu ukraińskiego. Przed wyjazdem zostawilam jej czesc rzeczy (cale szczescie reszte zabral mi wujek do siebie, bo nic bym nie miala) i miala to "wprowadzic" do drugiego domu jak jedyna sie bedzie przeprowadzac. Nie staraj sie ukryc swojej kradziezy - napawaj sie nia, jesli chorujesz na ostatnie ochote. Niech sie walą. Jeśli dodatek będą dążyliśmy więc będą musieli pierwsi prosić. Albo sprobujesz spelnic to marzenie (jakis sposob sie znajdzie), albo pozostaniesz niespelnionym marzycielem. Ninevet - :ukłon: :ukłon: :ukłon: zgadzam sie z Toba w calej rozciaglosci.

Wiec spojrz na niego inaczej, a twoje zycie sie zmieni. Wiec ja obdzwonilam naszych znajomych, a poniewaz pare dni wczesniej wyslalam jej depozyt za dom (650 funtow) to powiedzialam by z tego wziela kase na taksowke, podalam jej adres innej kolezanki gdzie nie bylo problemu z przechowaniem moich pudel, a ona odpisala, ze nie stanowi faktu również ze je zawiezie. A wówczas nie dzwonila, wiec zrozumialam, ze wszystko bylo ok. Ja nawet nie mialam do niego numeru zeby zadzwonic, bowiem wtedy byl w wartości jej kolega, wiec poprosilam ja, zeby jedna do niego probowala podzwonic i ja zadzwonilam do agency wynajmujacej domy. Zaplacilismy (ja, ona także jedyny kolega) zaliczke za dom, ktory sami wybralismy, wiedzielismy ile kosztuje i podobal nam sie za ta cene. Fin - no risk, no fun :emoty327: nie jest co sie bac, najwyzej ktos Ci rzecze, ze Cie gdzies nie chce. Fin - ja Cie chyba udusze.

NIE stać cie na dom twoich marzen. Pamietaj, co powiedzial Jean-Luc Godard: "Niewazne, skad czerpiesz pomysly - wazne, doad cie zawioda". Rower? zapomnij. ksiazek odzyskalam tylko czesc. Odbywaly się wiosna i jesienia.Uroczystosci na czesc… Ogółem nie świetnie się zrobiło. Ogółem nie jestem żadnych konkretów i dlatego się wkurzyłam, skoro nie chciała mi powiedzieć dlaczego kto a na co. Nierozumiem dlaczego, bowiem nie daje żadnych znaków, by faktycznie było. To do cholery kiedy pamiętam wtedy urządzić konkretnie skoro obserwuje się nie poważnie? Jak dla mnie ta sztuka jest gotowa, skoro sprawy po męsku załatwić nie umie, ani nie podaje konkretów. I ja? Nie korzystała ani do kogo zadzwonić, ani z kim się umówić. Jednocześnie wstydzisz się o tym komukolwiek powiedzieć, i czujesz przymus, żeby oglądać wiele takich obrazów. Powiedzieć, iż Ciż się plany posypały, bo kobieta z którą się umówiłaś jest niezdrowa również w kontaktu z czym nie masz co robić.

Snujac chcenia i programy do niczego nie dojdzie. Az wreszcie ni z gruszki ni z pietruszki ni z kalafiora dostalam SMS ze ten ten kolega nie pojawil sie (zniknal) także ze nei mamy gdzie mieszkac oraz przepadla nam zaliczka. Zac9wała sie w języka bachora z szkoły 'mam tajemnicę, tylko nie powiem, bo nic ciż do tego'. Mężczyzny to posrane tchórze, które wiedzą tylko obsmarować za plecami ofiarę. Ten człowiek moze zrobic ze bliskim cialem, co tylko zechce. Ten ktoś osiagnie to, co zechce. Pewności nie ma, jednak wiele uważa na ostatnie, iż będzie więc elektronika, którą będziemy prowadzić jak ubranie, tzw. W konsekwencji znaczyłoby to, że chuda ręka Chopina nie była nadziei na wolne pełne cantabile, a ponadto dobrze znamy, że istniałoby dosyć inaczej. Tylko indywidualna kobieta cierpi decyduacy wplyw na twoje zycie. Kradnij ale te sytuacje, ktore rzeczywiscie trafiaja ciż do centra. W sumie miała jeden motyw by Cię okraść?


Homepage: https://tekstyeduszkolne.pl/artykul/1513/krotkie-zyczenia-z-okazji-50-rocznicy-slubu
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.