NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io
Arkasını döndü salona doğru ilerledi ve birden disarda bi gurultu duydu
Hemen televizyonun başından kalkıp dışardan gelen sese bakmak için pencereye koştu. Bu adam 2. katta oturuyordu. Ve pencerenın hemen aşşağısında arabası vardı. Birde ne görsün arabasının tavanında kocaman bir çökük oluşmuş. O sıra bahçe duvarından atlayıp koşarak uzaklaşan birini gördü. Durumu dışarı gitmek için kapıya gidecekti ki. Mutfaktan gelen soğukla ürperdi ve mutfağa yöneldi birde ne baksın cam açıktı. Camdan aşşağı baktığında tekrar arabasının çökük tepesını görünce anladı durumu !

Sonra kendisini odada tv başında buldu kafasını televizyona çevirdi televizyonda bir adam mutfak penceresinden arabasına bakıyordu ve arabasında kocaman bir çökük oluşmuştu.

Rüyasımı gerçek olmuştu yoksa dejavu mu yaşamıştı. Parmaklarında gezen kanın sesini duymaya başamıştı sanki parmak uçları karıncalanıyordu. Aklından türlü türlü şeyler geçerken soğuk derisini ürpertmişti iyice. Ellerini kaldırıp camı kapattı. Ve üstündeki battaniyeye iyice sarıldı. Burnu akmaya başlamıştı mutfaktaki soğuktan. Giderken meyve tabağındaki elmayı gördü. Dışardan gelen sokak ışığından içerisi loş ışıklıydı. Elmayı almak istedi ama elma çürük olduğundan parmağı elmaya geçti. Sonra elmayı yere fırlattı ışığı açtı battaniyeyi fırlattı. Ellerini yıkadıktan sonra üstünü başını giyip aşşağı indi. arabaya bakmak istiyordu. Ama o kadar çoktu ki merdivenler. sankı 2 kat değil 4 kat inmişti. Son merdivenleri inerken mutfaktaki dolu çöp kovası geldı aklına sınırlendı keşke onuda indirseydimde dökseydim dedi. Sertçe kapıyı açtı bu seferde en alt katta bebeği olan komşusu aklına geldı sert şekilde açtığı kapı bebeği uyandırmışmıydı acaba. Hemen bahçeye geçip arabasına yöneldi birde ne görsün araba, ARABA !

Arabada kocaman olan çökük duruyordu bu gerçek olması mı demekti az önce olanların.

Sonra kahramanımız kendini biraz daha kötü hissetmiş ve ağzından çıkan nefesin buhar olduğunu görmüştü içerisi mi soğuktu yoksa bedeni mi çok sıcaktı elini anlına götürdü kan ter içindeydi ama yatağın içindeydi kalkabiliyordu yatağından bu gelen karabasan olamazdı neden durmadan uyanıyordu elini kaldırdı kalbine koydu oda neydi kalbi atmıyordu. Ellerini yüzünde birleştirip bağırmak istedi sesi çıkmamıştı kendini duyabiliyordu ama alt komşusunu bile uyandıramazdı.

Bi anda kendisni mutfakta tekrar gördü. Mutfağın penceresi açık içeriye kar dolmuştu ayaklarının üşüdüğünü fark etti kafasını ayaklarına indirdiğinde ayaklarının altının hep kar olduğunu gördü kaldırdığında ise arabası karşısındaydı ve bahçedeydi arabasının çökük tavanına bakıyordu neler oluyordu neden oluyordu bilmiyordu kahramanımız.

Elleriyle gözlerini kapatmasına rağmen etrafı ve olanları görebiliyordu. Duyabiliyordu. Üst komşusunun çığlıklarını duyabiliyordu. Adam yapma diye bağırıyordu kadın ise çığlık atıyordu. Koşarak yukarı çıkmaya başladı kapıyı yumrukladı açan olmayınca kırmaya çalıştı birisi kapıyı açtı " bayım bayım iyi misiniz? lütfen evimi terk edin siz de kimsiniz diye kahramanımıza bağırıyordu " sonra ellerini kafasına götürüp saçlarını yolmaya başladı.

Hemen koşarak aşşağı inmeye çalıştı ayağı takıldı düşüyordu durmadan durmadan düşmeye devam ediyordu bu merdivenler bitmek bilmiyordu bi anda boşlukta hissetti kendini aşşağı doğru düşüyordu boşlukta. Aşşağıda kazıkları gördü. Etrafı kırmızı bir dumanla sarılıydı insan çığlıkları heryeri sarmıştı ve pişmiş et kokusu heryeri sarmıştı ölmüşmüydü yoksa cehenemdemiydi.

Tam kazıklara çakılacakken tekrar uyandı televizyonun karşısında bu sefer televizyon kapalıydı ve hava aydınlıktı gündüzdü artık. Rahatlamıştı ki bi anda kafasında bir sıcaklık hissetti anlından aşşağı sıcak birşeyler akıyordu elini götüdüğünde kan olduğunu fark etti ve bilincini yitirip tekrar uyandı yatağında. Hemen bilgisayarın başına koştu ve başından geçenleri araştırmaya başladı.

Eski bir pagan inanışına göre bir yaratık insanların zihnini kontrol ederek anılarına ulaşıyor ve onu anılarında aynı günü yaşamaya zorluyordu. Bu sayedede aslında bir dondurucu dolabında olduğunu ya da mahzende olduğunu bilmeyen kurbanlarını hayatta tututup ürettikleri kanla besleniyordu. Başına bu gelmiş olabilir miydi.

Stresinden elini başına götürdü ve bütün saçları elinde kaldı. İntihar etmek istedi kendini yatak odasına attı. Sağı solu yumruklarken eski emekli asker babasının silahı geldi aklına. bi çeşit 6 patlar cold du silah. Silaha mermileri doldurup kafasına götürdü. Sıkacakmıydı yoksa kendini mi kandırıyordu. Sonra birden tetiğe bastı 6 tane mermi koyduğu silah patlamadı. Birkaç kez daha bastı ama patlamıyordu lanet silah neden patlamadığıyla uğraşırken gözleri yaşlı sinirli kanramanımız bi anda silah ateş etti ve karşısında biri yere yığıldı.

Bu da neydi yine. Kalkıp kim olduğuna baktığında boşandığı eşini gördü. Sonra bir sürü çocuk gördü odada yerde silahla öldürülmüş bir sürü insan yerde kıvranıyordu kanlar içinde. Sonra bi anda hepsi öldü ve çürümeye başladı bağzıları çoktan kemiğe ve kemikten toza bürünmeye başlamıştı. Koşarak tekrar silahı eline aldı ve kafasına sıktı bu sefer silah patlamış ama kahramanımız ölmemişti. kafasında kocaman bir delikle. Babasının askeri kutusunu karıştırmaya devam ediyordu. Hızlı hızlı kutuyla uğraşırken kutu yere düşmüş ve kutunun tabanı çıkmıştı birde ne görsün.

Gizli bir bölmede bir sürü evrak buldu. Babasının aslında asker olmadığı bu lanet yaratığı avlayan bir timin lideri olduğunu öğrenmişti. Babasının günlüğünde yaratığa çok yaklaştığını söylüyordu. Bu da neydi babası markete gittiğinde kaçırılmamışmıydı sonra bulunduğunda ölüydü teröristler onu kaçırmış ve öldürmemişlermiydi.

Bu nasıl birşey di böyle. O anda anlamıştı babasını o yaratığın öldürdüğünü. Bu yaratık yıllardır insanlara musallat olmuş ve öldürdüğü bir insanın tüm ailesini soy ağacınıda öldürdüğü yazıyordu evraklarda. lanet olası yaratık sırayı kahramanımıza biçmişti. Kahramanımız ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Sonrasında bu olanların kendisine acı ve dehşet verdiğini ve bunu tam tersine çevirirse işlerin yaratığın leyhine gitmeyeceğini anladı. Ve bu durumdan zevk almaya çalıştı. olmayacağını biliyodu bu yüzden eline silahı alıp sinirle üst kata tekrar çıktı.

Komşularının hepsini öldürmeye başladı bunu yaptıkça gülüyordu güldükçe öldürüyordu. Ve kahkahalar içinde ve kanlar içinde dizlerinin üzerine düştü heyecan ve sevinçten kalbi duruyordu. Öldüğünü biliyor ama zevk alıyordu bi anda gözleri açıldı.

Başka bi yerdeydi kolunda tonlarca serum takılıydı ağzındada bir pipetten besin verildiğini fark etti. Etraf bembeyazdı ve gözeri kamaşıyordu. Kadının biri bağırıyordu "doktor ! doktor ! Hasta uyandı1 diyordu. Durumu anlamaya çalışırken yerinden doğrulmaya çalıştı bütün vücudu ağrılar içindeydi kalkamayıp geri yattı. Doktor gelmişti. ve ona " bilinciniz yerinizdemi adınızı hatırlıyormusunuz " diye sordu zarzor cevap verebildi kahramanımız " evet ! evet hatırlıyorum ben gökhan " diyebildi. Doktor " Bir trafik kazası geçirdiniz ve komaya girdiniz 2 haftadır uyuyordunuz. Şimdi ailenizi arıyoruz dedi " ve dışarı çıktı. Kafasını anlarmışcasına sallamıştı Gökhan buda yaratığın oyunlarından biri olabilirmiydi.

Sonra kafasını cama doğru çevirdiğinde boşandığı karısını gördü uyuya kalmıştı koltukta. Anlamıştı ki refakatçiydi. Eşiyle ayrıldığında eşi hamileydi. Gökhanın onu aldattığını düşündüğü için hiçbir söylediğini dinlememiş ve ondan ayrılmıştı. Eşi çocuğu doğurmuş ve çocuk 19 yaşına varmış olmalıydı. Eski eşine bakaken odaya birisi girdi ve gökhana bakıyordu genç bir delikanlıydı. Biraz heyecan birazda öfke vardı gözlerinde gökhan anlamıştı oğluydu bu gelen. Annesini uyandırmıştı çocuk gözlerini babasından çekerek. Annesi uyandığında göz yaşlarıyla gökhana sarıldı.

Gökhan iyileştiğinde hep beraber mutlu mesut yaşamaya başladılar. Gökhanın oğlu mühendislik fakültesinde okurken annesini kaybetti. 2 yıl sonrada komadan çıkan gökhan komadayken yaşadıkları ve eşini kaybetmesi üzerine hayatını yitirdi.

Artık emre yanlızdı yanlız devam etmeliydi hayatına. 2 yıl sonra mühendislik fakültesinden mezun olmuş bir iş sahibi olmuştu evlenmişti emre. Sıcacık evinde oturuyordu.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.