NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Hogyan lehet gyorsan fogyni: 5 könnyű diéta

reduslim recensioni vere


A karcsú és karcsú alak minden nő álma. Ebben az új felülvizsgálatban olvasd el, hogyan érheted el gyorsan a kívánt eredményt.
Akárhogy is nézzük, ahhoz, hogy fitt legyél és álmaid teste legyen, valamiben korlátoznod kell magad. A diéták szilárdan súlyos nélkülözésekkel és tiltásokkal járnak. A modern táplálkozástudományi szakemberek azonban alapvetően nem értenek egyet ezzel a nézettel.

Ma már fogyhat egy ízletes és egészséges. Nem kell lezárni a hűtőt, bevarrni a szánkat, és hat után nem szabad enni. A fogyókúra nem jelent éhezést. Vannak olyan diéták, amelyeket kényelmesen követhetsz magad és a tested számára. Az ilyen diéták étrendje nagyon kiegyensúlyozott, és az ember minden szükséges anyaghoz, vitaminhoz és elemhez hozzájut.

Öt egyszerű diétát és 10 egyszerű titkot választottunk ki Önnek, amelyek betartása rövid időn belül látható eredményeket hoz egy karcsú alak és jó egészség formájában.

1. Víz diéta a lustáknak

Ennek a diétának a lényege, hogy egész nap elegendő mennyiségű tiszta ivóvizet kell inni. Pontosabban, minden étkezés előtt 20 perccel 200 milliliter vízzel kell megtöltenie a gyomrát. Ezzel szemben étkezés közben és étkezés után 2 órával nem ajánlott inni.
Ily módon a fogyás természetes adagcsökkentésen keresztül történik. A gyomor már tele van, és az ember sokkal kevesebbet akar enni. Az étrendben nem történik radikális változás. Ez az oka annak, hogy ez a diéta olyan népszerűvé és kedvelté vált.

2. Az ínyenc étrend

Lehetséges úgy fogyni, hogy csak finom és ízletes ételeket eszünk? Erre a kérdésre a válasz kétségtelenül igenlő. Sok ínyenc étrend létezik. Vannak a kínai étrendek, majd az északi és az egyik legnépszerűbb, a mediterrán étrend. Ez utóbbira jellemző a hal, a friss zöldségek és a teljes kiőrlésű gabonafélék gyakori fogyasztása. A bor fogyasztása mérsékelt mennyiségben megengedett. De jobb, ha lemondunk a tojásról és a vörös húsról.
Az ilyen étrendeknek számos sajátossága van. Nincsenek szigorú korlátozások. Csak a legnyilvánvalóbb káros dolgokat tiltják. Azonban ne várjon gyors eredményeket. Azok, akik könnyű ínyencdiétával fogynak, nem fognak egyik napról a másikra lefogyni, de az eredmény stabil lesz. Ezt a fajta étrendet inkább életmódként kellene elképzelni.

3) Mono-diéta

Ha az engedélyezett termékek széles skáláját nem szereti, és csak mindenféle kísértést provokál, akkor mono-diétát választ. Nem sok választása lesz. Valójában egyáltalán nincs választási lehetőség. Csak egy terméket ehetsz. A legnépszerűbb monodiéta a zabpehely-, hajdina- vagy kefirdiéta. Ne felejtsen el sok folyadékot inni.
Fontos megjegyezni, hogy bár az eredmény nem késztet hosszú várakozásra, a monodiéta után elég nehéz fenntartani a hatást, és nem visszanyerni az elveszített kilókat. Ezért nem szabad visszaélni egy ilyen diétás rendszerrel. A legjobb, ha a mono diétát szabadnaposként, azaz 1-3 napig gyakoroljuk, de nem tovább. Ezenkívül az ilyen diéták egészségügyi problémákat okozhatnak, ezért jobb, ha konzultál orvosával, mielőtt elkezdi.

4. Fehérje-szénhidrát váltakozás

Ha értékeli a változatosságot, és vágyik arra, hogy valami finomat egyen, akkor fontolja meg a fehérje-szénhidrát rotációs (GCB) diétát. A böjt alapja, hogy a hónapot háromnapos ciklusokra osztják, amelyek egymás után ismétlődnek. Az első napon csak szénhidrátot szabad fogyasztani. Nem szabad összetéveszteni: csak összetett szénhidrátokat szabad enni. A második napon a napi étrend szénhidrátokból és fehérjékből áll 1:1 arányban. A harmadik napot teljes egészében a fehérjéknek szenteljük. Az ilyen diéta ajánlott időtartama 30 nap.
A fehérje-szénhidrát váltakozás különösen hatékony sporttal és fizikai aktivitással kombinálva. Így javítja a szervezet általános tónusát és növeli a minőségi izomtömeget.

5. Kész diétás élelmiszerek

A 21. század tartogat néhány kellemes meglepetést, különösen a lusták számára. Ha jól akarsz kinézni, de nincs időd, energiád és fantáziád a megfelelő ételek elkészítésére, akkor figyelj a kész diétákra. Kiegyensúlyozott összetétel és kalória-kalória egyensúly vár rád. A legjobb, ha nem helyettesíti az összes étkezést kész diétás ételekkel, hanem csak kiegészíti azokat. Egészséges összetételük ellenére nem helyettesítik a friss élelmiszereket.
Ma már számos márka és termék létezik, amelyek segítenek tónusban tartani. Válassza őket felelősségteljesen, hogy ne ártson magának vagy az egészségének.
Here's my website: https://hu.reduslim.health/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.