Notes what is notes.io

Fast | Easy | Short

Fast | Easy | Short

Çağrı yönlendirmeyi aktifleştirmekte gayet kolaydır. “**21*0XXX YYY ZZZZ” bu harflerin yerine çağrılarınızı yönlendirmek istediğiniz numarayı yazıp aradığınızda çağrılarınız o numaraya yönlendirilmiş olacaktır. Çağrı yönlendirme işlemine son vermek istiyorsanız da “##21#” yi aramalısınız. Durum kontrolü içinse *#21# yi tuşlamanız gerekmekte. Bu servis bunca kolaylıklarının yanı sıra birde ücretsizdir.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others by providing the shorten url to a friend.


Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share shorten link!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q

Contact: hello@notes.io

     
notes.io background
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.