notes.io background
what is notes.io
Fast | Easy | Short

Fast | Easy | Short

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn stem uitbrengen op Els Bressers uit Middelbeers als Brabander van het jaar 2012.

Els doet niet alleen geweldige dingen voor mensen met een beperking, ze doet dat ook vol overgave en met een aanstekelijk enthousiasme. De titel past haar als een handschoen, want ze is een echte Brabantse, hartelijk, gemoedelijk en een groot gevoel voor gemeenschapszin.

Met vriendelijke groet,
Erno Mijland, Middelbeers
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others by providing the shorten url to a friend.


Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share shorten link!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q

Contact: hello@notes.io

     
 

Shortened Note Link

 
 
Looding Image
 
     
 

Long File

 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.