NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Báo Giá Thiết Kế App, Ứng Dụng Cho Mobile
Ứng dụng đơn giản quản lý dữ liệu
chi phí viết app sử dụng API từ bên thứ ba.
Chúng tôi xác định loại ứng dụng đơn giản bao gồm quản lý và truy xuất dữ liệu, có kết nối với digicam, calendar, âm thanh. Kết nối mạng chia sẽ hình ảnh. Những ứng dụng bao gồm đăng nhập, đồng bộ hóa. Lưu ý rằng các ứng dụng chỉ sử dụng dữ liệu nhỏ đòi hỏi máy chủ nhẹ phục vụ cho ứng dụng

Chi phí để thiết kế viết application cho dạng này là ít hơn 30 triệu
Ví dụ: Máy tính, Đồng hồ, Máy ảnh, Cài đặt

Ứng dụng kết nối tương tác mạng xã hội
giá thiết kế app giá rẻ Người dùng có thể kết nối Facebook
Các ứng dụng bắt đầu phức tạp hơn và tốn kém – một khi xác thực người dùng có liên quan từ mạng xạ hội. Từ đó những yêu cầu tùy chỉnh thêm vào và khả năng tương tác của người dùng với mạng xã hội. Thông thường, chúng bao gồm tương tác dữ liệu với người dùng, đẩy thông báo và các tính năng subsequent, follower, remark, like. Điều này có nghĩa là người dùng tương tác với nhau

Loại ứng dụng này rất phong phú. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, WhatApp, Pinterest và Youtude.

Ngoài ra có loại ứng dụng cùng danh mục này là ứng dụng hẹn hò. Nó được bổ sung thêm các tính năng như tìm kiếm, lọc với các cấu hình tùy chọn cho từng đối tượng và tạo ra các tương tác của các đối tượng có cấu hình thích hợp.

Loại: Ứng dụng kết nối mạng xã hội
Chi phí thiết kế app: từ thirty triệu tới fifty triệu

Ứng dụng thương mại điện tử
chi phí thiết kế app Application thương mại điện tử
Ứng dụng thương mại điện tử bao gồm nhiều tính năng tương tự như ứng dụng trên nhưng sẽ tiến xa hơn theo hai cách.

Các ứng dụng thương mại điện tử đòi hỏi tích hợp với hệ thống hỗ trợ quảng cáo, cũng như xử lý thanh toán.

Thứ nhất khách hàng yêu cầu danh mục sản phẩm. Các tính năng xoay quanh sản phẩm nhằm mục đích thu khách hàng quan tâm. Ngoài ra các ứng dụng sẽ phải xây dựng để có thể tích hợp các nền tảng như Shopify, Magento hoặc các giải pháp tương đương.

Ứng dụng đòi hỏi phải có sức mạnh của các công cụ quản trị như quản lý khách hàng, sản phẩm. Hỗ trợ API hoặc SDK truy xuât và lưu trữ dữ liệu. Quản lý giỏ hàng và các tính năng tương đương.

Một khía cạnh khác củng được tính vào chi phí của thiết kế ứng dụng thương mại điện tử là quy trình thanh toán.Khi người dùng thêm sản phẩm, đương nhiên họ sẽ cần phải kiểm tra và thực Helloện giao dịch thanh toán. Một số công cụ bên thứ ba cho giãi pháp thanh toán sẽ được tích hợp vào hệ thông như cổng thanh toán Stripe, Braintree, Authorize.net …

Các chi phí trong loại ứng dụng này củng sẽ cân nhắc khi phát triển giải pháp off-the-shelf. Tính đa dạng của chi phí là kết quả từ mức độ phức tạp của quy trình thanh toán và vận chuyển hàng hóa.

Loại: Ứng dụng thương mại điện tử
Chi phí thiết kế application: từ 50 triệu tới one hundred triệu

Ứng dụng riêng theo yêu cầu
Viết ứng dụng giá rẻ Ứng dụng theo yêu cầu riêng
Như tôi có đề cập trong bài viết “Ước lượng chi phí cho phát triển ứng dụng di đông”. Chúng tôi thường xuyên nhận được yêu cầu tạo một ứng dụng tương tự như Uber, Instacart, Postmates. Nó cho phép khách hàng có thể có ngay các tính năng như mong muốn.

Các ứng dụng theo yêu cầu có kết hợp nhiều yếu tố trong các ứng dụng thông tin đăng nhập, tương tác mạng xã hội. Giống như thương mại điện tử, chúng củng có tính năng giao dịch, mua hàng hóa và dịch vụ. Không giống như ứng dụng xã hội và thương mại điện tử, ứng dụng theo yêu cầu đòi hỏi những trải nghiệm người dùng hoàn toàn độc đáo. Ví dụ trình điều kiển cần phải lập bản đồ và định vị cho người xử dụng.

Vì lý do này, các ứng dụng có thể tốn rất nhiều thời gian. Xem xét xây dựng trên nền tảng Cross-plaftform trên cả iOS và Android. Ứng dụng chạy được trên hai nền tảng Android iOS cần tốn nhiều chi phí thiết kế và trải nghiệm. Các ứng dụng dạng này cũng thường phải có một số giao diện quản trị. Cách duy nhất để giảm chi phílà tận dụng sức mạnh của bên thứ ba

Loại: Ứng dụng theo yêu cầu
Chi phí thiết kế app: từ a hundred triệu tới two hundred triệu

Ứng dụng two-sided marketplace
Một ứng dụng two-sided marketplace bao gồm các bên cung và cầu. Kinh doanh có thể mang lại giá trị cho cả hai bên, đó là một kết quả trực tiếp của các hiệu ứng mạng. Tức là, các nhà cung cấp bị thu hút bởi nhu cầu ngày càng tăng và ngược lại. Trong đó có vấn đề: quy mô.

two-sided Market cần quy mô ở cả hai bên cung cấp và sử dụng ứng dụng. Ví dụ, nếu nhà cung cấp dịch vụ không có tại một vùng, thì những người ở đó sẽ không sử dụng ứng dụng của họ. Nếu không có một số lượng đáng kể những người cần dịch vụ ở vị trí đó, nền tảng của họ sẽ không thu hút được các nhà cung cấp tham gia hệ thống.

Bởi vì các ứng dụng two-sided marketplace thiếu tính cụ thể giống ứng dụng theo yêu cầu, nên thường có nhiều tính năng cần phải xây dựng. Tuy nhiên, đáng kể hơn là việc xây dựng mỗi bên của thị trường sẽ khó khăn hơn nhiều.

Loại: Ứng dụng two-side Market
Chi phí: từ two hundred triệu tới 500 triệu

Ứng dụng IoT/Phần cứng
nhận viết app Thiết bị được tích hợp ứng dụng IoT
Từ năm 2008, các ứng dụng ngày càng được kết nối với nhau. Chi phí Thiết Kế Đồng Phục ứng dụng IoT là một ví dụ như vậy. Những ứng dụng này thường tập trung vào giao tiếp với các đối tượng tồn tại trong thế giới thực. Những đồ vật này có thể bao gồm bàn chải đánh răng, chuông cửa, thiết bị y tế, đèn chiếu sáng, trợ lý nhà riêng hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác.
Báo Giá Thiết Kế Đồng Phục
Báo Giá Thiết Kế CV
Báo Giá Thiết Kế Brochure
Báo Giá Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu
Báo Giá Thiết Kế Banner
Báo Giá Thiết Kế App, Ứng Dụng Cho Mobile

Thường thì bạn sẽ nghe thấy từ “thông minh” kết hợp với đối tượng vật lý khi nó dựa trên IoT. Thay vì chỉ cần đèn, bạn sẽ có được “đèn thông minh”. Thay vì chỉ là một cái chuông cửa, đó là một “chuông cửa thông minh”. Các loại ứng dụng này yêu cầu thiết lập ban đầu thông qua Bluetooth hoặc WiFi, để bạn có thể kiểm tra căn nhà của mình trong khi đi nghỉ hoặc bắt đầu một này mới với ly cà phê trên giường.

Các ứng dụng IoT thường yêu cầu tương tác mức độ tương đối thấp với phần cứng để tự kiểm soát phần cứng. Nó cũng cần các cách để gửi lệnh và kéo dữ liệu, đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ với bất cứ ai đang xây dựng phần cứng. Ứng dụng thậm chí có thể yêu cầu thiết bị chuyên dụng hoặc các yêu cầu thiết bị rất chính xác phục vụ cho các tính năng chuyên sâu.

Loại: Ứng dụng IoT/Phần cứng
Chi phí thiết kế application: trên five hundred triệu

Chi phí của ứng dụng tiếp tục thay đổi đáng kể trên thị trường. Đó là lý do tại sao chúng tôi tiếp tục giới thiệu các tài liệu hướng dẫn như thế này. Đừng ngạc nhiên khi bạn tham khảo bài viết của một nhà phát triển, công ty viết app, hàng xóm của bạn, hoặc một người bạn vừa gặp trên đường phố cho biết, “Yeah, tôi có thể viết ứng dụng giá rẻ chỉ với một vài chục triệu đồng.”

Những gì chúng tôi đang cố gắng thực Helloện trong việc cung cấp các tài liệu về chi phí ứng dụng nói trên một góc nhìn và giá trị để cùng bạn thảo luận cho dự án của bạn. Như đã lưu ý trước trong bài viết này, chúng tôi không chắc dự án của bạn sẽ không cao hơn hoặc thấp hơn mức đề xuất như trong bài. Tuy nhiên, chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn một cái nhìn về một sản phẩm chất lượng được xây dựng bởi Pogofdev là như thế nào.
Read More: https://musescore.com/user/46780649
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.