notes.io background
what is notes.io
Fast | Easy | Short

Fast | Easy | Short

ALIM TARİHİ: 23.06.2019 - 27.06.2019 tarihleri arasında

SonJeton Minecraft Sunucusu için sunucuda refahı sağlayacak ekip arkadaşları arıyoruz!

Alınacak Ekip üyeleri:
-Faction sunucusu için 2 rehber, 2 mimar
-Skyblock sunucusu için 1 moderator, 2 rehber, 2 mimar

Sunucumuza alacağımız kişiler için aradığımız genel özellikler:
Kesinlikle küfür kullanmamalı
Bilgi ya da tecrübe sahibi
13 yaşından küçük olmamalı
Adalet sahibi ve bunu anlayıp uygulayabilecek kapasitede olmalı
Oyuncularla iyi geçinmeli
Güvenilir olması
Görevini kötüye kullanmamalı
Ve son olarak ciddi olmalı kesinlikle cıvık cıvık olarak tabir ettiğimiz hareketleri olmamalı!

Skyblock Sunucusu Moderatör ve Rehber Alımı İçin Başvuru Linki: https://forms.gle/Wd51dmD5Gf9eSCgr7
Faction Sunucusu Rehberlik Alımı İçin Başvuru Link: https://forms.gle/FNUjYE1TA4eMjx7E9
Her iki Sunucu İçin de Mimar Alımı Başvuru Link: https://forms.gle/Cn8di6WsMyweqaqGA

Dipnotlar:
*Bizimle görev yapacak ekip arkadaşlarımıza, göreve geldiklerinde kısa bir yemin ettirmekteyiz. Bu yemini bozdukları an bir daha sunucuya alınmamak üzere uzaklaştırılırlar.
*Lütfen iyice okuyup başvurunuzu yapınız! Yanlış bölüme başvuru yapanların hiç bir başvuru kabul edilmeyecektir! @everyone

Rehber Arkadaşlara verdiğimiz haftalık Maaş:
10m oyun parası
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others by providing the shorten url to a friend.


Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share shorten link!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q

Contact: hello@notes.io

     
 

Shortened Note Link

 
 
Looding Image
 
     
 

Long File

 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.