notes.io background
what is notes.io
Fast | Easy | Short

Fast | Easy | Short

Hattımı başka bir numaraya yönlendirebilir miyim?
**21 tuşladıktan sonra hattınızı yönlendirmek istediğiniz numarayı 10 haneli olarak yazıp​ ardından # tuşuna basarak arama yaptığınızda, hattınızı o numaraya yönlendirmiş olursunuz.
Örnek: **21*05321234567#
​​İptal etmek için ise #21# tuşlayıp aramaya basmanız yeterli.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others by providing the shorten url to a friend.


Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share shorten link!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q

Contact: hello@notes.io

     
 

Shortened Note Link

 
 
Looding Image
 
     
 

Long File

 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.