notes.io background
what is notes.io
Fast | Easy | Short

Fast | Easy | Short

MR-GAMER.NET web sitesini ziyaret edin ve önemli başlangıç ​​kılavuzlarına bakın ( Tunngle'in yerini almak için).
Discord web sitesine kayıt olun (topluluk ve oyuncularla iletişim için)
Yükleyiciyi seçin ve oyunu yükleyin
Ağda oynatmak için yumuşak ve video talimatları Soft + video komutunun dağıtımıyla (çevrimiçi oynamak için) klasörde yer almaktadır.
Set softether-vpnclient-v4.27-9666-beta 2018/04/21-windows-x86_x64-intel.exe
Ya da bu bağlantıya gidip SoftEther VPN İstemcisini indirin.
Normal ayarlarla yükleyin.
Başlat, "VPN Bağlantısı Ekle" ye çift tıklayın.
Ona istediğin ismi ver.
Aşağıdaki verileri girin:
A. Ana bilgisayar adı: mr-gamer.softether.net
B. Bağlantı noktası : 5555
C. Kullanıcı adı: mr-gamer
D. Şifre: mr-gamer
E. "Tamam" ı tıklayın.
Bağlantı için yeni oluşturduğunuz yeni bağlantıyı çift tıklattığınızda, VPN otomatik olarak bir IP adresi atar ve "Bağlandı" mesajını görüntüler.
DHCP sunucusundan bir IP adresi mesajı görüntülerse, göz ardı edin ve bir sonraki noktaya gidin.
Oyunu başlatın, "Oyunda çok oyunculu" menüsüne gidin, "LAN" ve "Yerel ağdaki oyunları arayın" seçeneğini seçin.

Buraya topluluğa katıl ve oyna.
Oyun ile klasörü aç, CODEX.ini dosyasını içerir.
hat KullanıcıAdı olarak = MR-GAMER.NET yerine MR-GAMER.NET üzerinde kayıt giriş bilgilerinizi yazmak Discord ve MR-GAMER.NET
Çal
burada Topluluğu'nu

: video talimat detay
https://www.youtube.com/watch?v=xAECjRx-DuY&feature=youtu.be

yolda oyun ile klasörüne gidin ağ oyunu için takma ad değiştirmek için: Tom Clancy Rainbow Six Kuşatma - KODEKSİ. ini girişinde UserName = MR-GAMER.NET, MR-GAMER.NET yerine kendi adınızı yaz


Посетить сайт MR-GAMER.NET и просмотреть важные руководства по запуску (пришёл на замену Tunngle)
Зарегистрироваться на сайте Discord (для связи с сообществом и игроками)
Выбрать установщик и установить игру
Софт и видео инструкция для игры по сети находятся в папке с раздачей Soft+video instruction (to play online).
Установить softether-vpnclient-v4.27-9666-beta-2018.04.21-windows-x86_x64-intel.exe
Или перейдите по Этой ссылке и скачайте SoftEther VPN Client .
Установите его с обычными настройками.
Запустите его, дважды нажмите «Добавить VPN-соединение».
Дайте ему любое имя, которое вы хотите.
Введите следующие данные:
А. Имя хоста: mr-gamer.softether.net
B. Порт: 5555
C. Имя пользователя: mr-gamer
D. Пароль: mr-gamer
E. Нажмите « ОК» .
Дважды щелкните новое соединение, которое вы только что создали для подключения, VPN автоматически назначит вам IP-адрес и отобразит «Подключено» .
Если оно отображает сообщение о необходимости IP - адреса с сервера DHCP , проигнорируйте его и перейдите к следующей точке.
Запустите игру, перейдите в меню «Мультиплеер в игре», выберите «LAN» и «Поиск игр в локальной сети».

Присоединяемся к сообществу Здесь и играем.
Открыть папку c игрой, в ней файл CODEX.ini
В строчке UserName=MR-GAMER.NET вместо MR-GAMER.NET написать свой логин указанный при регистрации на Discord и на MR-GAMER.NET
Играть
Сообщества здесь

Видео инструкция подробно:
https://www.youtube.com/watch?v=xAECjRx-DuY&feature=youtu.be

Чтобы сменить ник для сетевой игры идём в папку с игрой по пути: Tom Clancys Rainbow Six Siege - CODEX.ini в нём запись UserName= MR-GAMER.NET ставь свой вместо MR-GAMER.NET
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others by providing the shorten url to a friend.


Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share shorten link!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q

Contact: hello@notes.io

     
 

Shortened Note Link

 
 
Looding Image
 
     
 

Long File

 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.